Teksty własne i bezźródłowe

Twarda Miłość

Więcej
2015/10/29 20:13 - 2015/10/29 20:18 #1 przez Norbi
Twarda Miłość was created by Norbi
Alkoholizm jest chorobą podstępną, postępującą i prowadzącą do nieuchronnej śmierci. Statystyki mówią, że tylko jedna na dziesięć osób podejmujących terapię jest w stanie zatrzymać chorobę. Pozostali wcześniej czy później wracają do nałogu.

Podstępność tej choroby polega na tym, że dotyka całą rodzinę.

Od nastrojów, stanu upojenia alkoholowego, manipulacji uzależnia się powoli cała rodzina chorego. Dzieci wychowujące się w tak dysfunkcyjnej rodzinie uczą się, „jak przetrwać”: jak nie drażnić pijanego alkoholika, jak uniknąć jego agresji... Wypracowują własne metody na radzenie sobie ze strachem, wstydem, złością, upokorzeniem, jakich doznają w kontakcie z pijanym rodzicem. Alkoholik uzależniony jest od alkoholu, natomiast otoczenie, w którym przebywa, uzależnia się od niego — specjaliści nazywają to współuzależnieniem. Zarówno osoba uzależniona, jak jego współmałżonek i dzieci potrzebują pomocy, aby wyrwać się z takiego pijanego kręgu. Najtrudniejszy jest zazwyczaj pierwszy krok, przełamanie wstydu i udanie się po pomoc do specjalistów, ponieważ z uzależnienia ani współuzależnienia nie da się wyjść samemu. Niezbędna jest pomoc terapeutów lub grup samopomocowych, takich jak Grupy Al-anon lub Grupy AA, gdzie można spotkać osoby z identycznym problemem, którym można powierzyć swoje obawy, podzielić się z nimi swoim bólem, bezsilnością, strachem, wstydem oraz uzyskać wsparcie i pomoc. Dorosła osoba współuzależniona popełnia najczęściej wiele błędów w stosunku do alkoholika, sądząc, że mu pomaga, i wierząc w zupełnie nierealne zapewnienia, „że tym razem to już na pewno ostatni raz.

Alkoholizm jest chorobą zakłamania.

Jeśli uzależniona osoba obiecuje,że nie sięgnie więcej po alkohol,ale poza tym nic nie robi ze swoją chorobą, możemy mieć pewność,że wcześniej czy później sięgnie po alkohol ponownie.

Najczęściej popełniane błędy to:

1. Prawienie kazań, groźby, kłótnie.
2. Wylewanie alkoholu, szukanie schowków,w których alkoholik ukrywa alkohol.
3. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy.
4. Wykonywanie za alkoholika czynności,które powinien zrobić sam.
5. Wszelka ochrona przed ponoszeniem konsekwencji picia.
6. Brak wsparcia, gdy alkoholik podejmuje trud terapii. Alkoholizm jest chorobą, w której chory musi sięgnąć swojego dna — bez tego nie będzie miał motywacji do leczenia.

Im dłużej „pomagamy” alkoholikowi żyć w świecie iluzji,tym gorzej dla niego.

Bardzo często zdarza się,że nie tylko osoby najbliższe,ale również znajomi, koledzy z pracy,przyjaciele, szefowie dają się wciągnąć w manipulację osoby uzależnionej.Kupują jej alkohol, pożyczają pieniądze, minimalizują skutki picia, wykonują za alkoholika jego pracę,usprawiedliwiają spóźnienia itd.To daje alkoholikowi pełny komfort picia.

Co robić?

Trzeba przyjąć wobec osoby uzależnionej postawę Twardej Miłości i Szacunku.

Jak to zrobić?

1. Nie ulegać manipulacjom.

2. Nie wierzyć w zapewnienia o zaprzestaniu picia „od jutra”, jeśli alkoholik nie podejmuje leczenia.

3. Stanowczo odmawiać wykonywania za niego obowiązków.

4. Wyraźnie nazywać rzeczy po imieniu.

5. Nie prawić kazań, nie użalać się.

6. Mówić o swoich uczuciach,na przykład „Niepokoi mnie,że pijesz coraz więcej alkoholu, obawiam się,że tracisz nad tym panowanie,czy mogę Ci jakoś pomóc?”.

7. Pozwolić alkoholikowi ponosić konsekwencje picia,na przykład nie podnosić go z ulicy,ale wezwać policję, aby odwiozła osobę pijaną do izby wytrzeźwień.Być może ta noc w izbie wytrzeźwień będzie dla niego dnem i dzięki temu zechce się leczyć.

8. W przypadku szefów firm — zwolnić dyscyplinarnie z pracy pracownika,który znajduje się na stanowisku pracy pod wpływem alkoholu.Utrata pracy bardzo często skłania osobę uzależnioną do leczenia.

9. W przypadku agresji,przemocy natychmiast wezwać policję.

10. Nie pożyczać pieniędzy.

11. Okazać wsparcie, gdy alkoholik podejmuje terapię.

12. Poszukać pomocy terapeutycznej lub grupy wsparcia dla osób współuzależnionych.

Mądra, czyli Twarda Miłość

Miłość jest nie tylko szczytem dobroci,ale też szczytem mądrości.

W oparciu o dotychczasowe analizy można stwierdzić, że powrót do trzeźwości stawia alkoholikowi trudne wymagania. Wymagania te stają się tym trudniejsze, im bardziej zaawansowana jest faza alkoholizmu, w której znalazł się dany człowiek. Ze względu na opisane wcześniej mechanizmy choroby alkoholowej, osoba uzależniona tylko w wyjątkowych przypadkach potrafi bez interwencji z zewnątrz uznać, że ma problem z alkoholem i zwrócić się o pomoc. Z tego względu realna szansa na powrót alkoholika do trzeźwego życia pojawia się wtedy, gdy najbliższe środowisko potrafi w sposób kompetentny i stanowczy reagować na jego błędną postawę wobec alkoholu i to już we wczesnych stadiach wchodzenia w uzależnienie. Im wcześniejsza i bardziej stanowcza jest reakcja ludzi z najbliższego otoczenia wobec człowieka, który nadużywa alkoholu, tym większą ma on szansę na uwolnienie się z choroby alkoholowej.

Reagowanie na nadużywanie alkoholu w sposób stanowczy i kompetentny jest możliwe tylko wtedy, gdy osoby z otoczenia alkoholika zdają sobie sprawę, że nawet jednorazowe nadużycie alkoholu nie jest zachowaniem przypadkowym, lecz stanowi poważny sygnał alarmowy, który powinien spowodować odpowiednią reakcję. Dojrzała reakcja powinna mieć najpierw charakter stanowczej, ale jednocześnie przyjacielskiej uwagi, wyrażonej w sposób życzliwy, bez odwoływania się do moralizowania czy straszenia, gdyż w przeciwnym przypadku osoba nadużywająca alkoholu będzie przyjmowała postawę obronną i agresywną. Prawidłowa reakcja może polegać np. na stwierdzeniu typu:

“Zauważyłem,że wczoraj wypiłeś sześć kieliszków alkoholu.Zrobiłeś to już drugi raz z rzędu,gdy na stole pojawił się alkohol. Jestem zaniepokojony o ciebie i zastanawiam się, czy mógłbym ci w jakiś sposób pomóc”.

Tego typu reakcja jest rodzajem sugestywnego przesłania,o którym niełatwo będzie zainteresowanemu zapomnieć i które utrudnia mu lekceważenie rodzącego się problemu. Jeśli mimo to zdarzają się kolejne epizody nadużywania alkoholu, to najbliższe środowisko powinno tak postępować, by pijący ponosił wszelkie konsekwencje swego zachowania. Jeśli i to nie pomaga, to koniecznie trzeba zwrócić się do osób czy instytucji, które mogą udzielić profesjonalnej pomocy. Podjęcie samotnej walki z problemem alkoholowym w zdecydowanej większości przypadków kończy się porażką interweniującego. Natomiast stanowcza postawa ludzi z najbliższego otoczenia – oparta na wskazaniach specjalistów – stwarza szansę, by człowiek nadużywający alkoholu uznał swój problem już we wczesnej fazie wchodzenia w uzależnienie i by zmienił swoją postawę wobec alkoholu. Nie można natomiast nigdy liczyć na to, że człowiek nadużywający alkoholu zmieni swoje zachowanie z własnej inicjatywy czy w sposób spontaniczny.

W polskich warunkach rzadko mamy do czynienia z właściwą reakcją na pierwsze przejawy nadużywania alkoholu przez danego człowieka. Zwykle przez wiele lat jego błędna postawa wobec alkoholu jest tolerowana przez najbliższe środowisko. Dzieje się tak między innymi dlatego, że większość Polaków styka się na co dzień z osobami, które nadużywają alkoholu, a kilka milionów ludzi w naszym kraju żyje w bliskim kontakcie z alkoholikami. Osoby te “przyzwyczajają się” do takiej sytuacji i zwykle zaczynają reagować dopiero wtedy, gdy problem alkoholowy wchodzi już w dramatyczną fazę. Z tego względu tym bardziej należy promować pozytywne wzorce w tej dziedzinie. Oto jeden z konkretnych przykładów.

Dwudziestokilkuletnia kobieta poprosiła mnie o rozmowę. Wyjaśniła, że dwa lata wcześniej poznała dwudziestosześcioletniego mężczyznę, z którym się zaprzyjaźniła, a kilka miesięcy temu zaręczyła się. Obecnie zaczyna jednak przypuszczać, że jej narzeczony ma problem z alkoholem. Otóż na początku ich znajomości przy okazji jakiegoś spotkania rodzinnego człowiek nadużył alkoholu. Przy następnym spotkaniu kobieta ta oznajmiła stanowczo, że nie interesuje ją znajomość z kimś, kto się upija. Wtedy on uroczyście przyrzekł, że to się już nigdy nie powtórzy i odtąd w ogóle nie pił alkoholu. Ona była oczywiście zadowolona z takiej postawy narzeczonego. Jednak ku jej zdumieniu kilka dni temu znowu sięgnął po alkohol w czasie spotkania w gronie znajomych i znowu – jak przed dwoma laty – upił się.

Potwierdziłem, że w tej sytuacji niepokoje mojej rozmówczyni są uzasadnione i zaproponowałem, że osobiście porozmawiam z jej narzeczonym. Mężczyzna wyraził na to zgodę. W początkowej fazie naszej rozmowy próbował bagatelizować swój problem, ale gdy zorientował się, że znam mechanizmy choroby alkoholowej, przyznał, że rzeczywiście ma problem z alkoholem, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat upił się kilka razy, chociaż nie wiedziała o tym jego narzeczona. Powiedział też, że w przeszłości zdarzały mu się już ciągi picia i że kilka lat temu przez pewien czas chodził na spotkania Anonimowych Alkoholików. Ustaliliśmy, że powie o tym wszystkim swojej narzeczonej i że znowu zacznie chodzić na spotkania AA. Obecnie człowiek ten ma już trzy lata abstynencji i w tym roku narzeczona zgodziła się na ślub. Gdyby w tak wczesny i stanowczy sposób reagowali w Polsce wszyscy ludzie na pierwsze epizody nadużywania alkoholu przez daną osobę, ilość problemów alkoholowych zmniejszyłaby się w naszym kraju w sposób zasadniczy. Niestety tego typu stanowcze i wczesne interwencje nadal należą do rzadkości, a powszechne tolerowanie nadużywania alkoholu powoduje, że kolejni ludzie wchodzą na drogę uzależnienia.

Jeśli w danym przypadku nie udało się wystarczająco wcześnie interweniować lub interwencje okazały się nieskuteczne i pojawiła się choroba alkoholowa, to teraz nie wystarczy już dyskusja z uzależnionym, gdyż jego postawa wobec alkoholu wymknęła się spod jego świadomej kontroli i przestała już być kwestią jego dobrej czy złej woli. Konieczna staje się wtedy pomoc terapeutyczna i włączenie się osoby uzależnionej do grupy samopomocy. Jednak sam uzależniony nie zrobi pierwszego kroku w tym kierunku. Nieodzownym warunkiem powrotu alkoholika do trzeźwego stylu życia jest mądra i stanowcza postawa jego najbliższego otoczenia.

Niestety w większości przypadków krewni i przyjaciele alkoholika nie rozumieją mechanizmów jego choroby i nie zdają sobie sprawy z tego, co dzieje się jego myślach i przeżyciach. W konsekwencji pozwalają zwykle manipulować sobą przez chorego, który okazuje się prawdziwym “mistrzem” w tej dziedzinie. Uzależniony potrafi w rodzinie, w miejscu pracy czy wśród kolegów znaleźć grupę osób, które nieświadomie ułatwiają mu kontynuowanie picia alkoholu. Nawet te osoby, które bardzo pragną, by przestał sięgać po alkohol, nieraz całymi latami chronią pijącego przed konsekwencjami jego zachowań, nie widząc alternatywnych możliwości lub żywiąc nadzieję, że chory doceni ich “dobroć” i zmieni się. Są to iluzoryczne nadzieje, gdyż szansa na zaprzestanie picia pojawia się dopiero wtedy, gdy uzależniony zacznie osobiście cierpieć, ponosząc bolesne konsekwencje swoich zachowań. Trzeźwiejący alkoholicy mówią w tym kontekście o potrzebie sięgnięcia dna, czyli o potrzebie dramatycznego doświadczenia spiętrzających się problemów, np. w postaci zwolnienia z pracy, odejścia najbliższych osób, popadnięcia w długi, choroby, itp.

Udzielanie takiej pomocy, która stwarza alkoholikowi szansę na uznanie swego problemu i na zmianę życia, wymaga nie tylko dobrej woli i dojrzałości osób z jego otoczenia, lecz także zdobycia szczegółowych informacji na temat choroby alkoholowej. Podobna zasada obowiązuje przy każdej chorobie, np. w odniesieniu do diabetyka. Tymczasem w naszym społeczeństwie wiele osób i środowisk jest nadal przekonanych, że wystarczy zdrowy rozsądek lub intuicja. W obliczu skomplikowanych mechanizmów choroby alkoholowej takie przekonanie jest naiwne i niebezpieczne. Kto chce skutecznie pomagać alkoholikowi w przezwyciężeniu jego choroby, powinien najpierw zwrócić się do specjalisty w dziedzinie uzależnień lub sięgnąć po fachową literaturę po to, by poznać mechanizmy alkoholizmu oraz poznać strategie pomagania w poszczególnych fazach tej choroby.

Dopiero po uzyskaniu tego typu kompetencji dana osoba może adekwatnie pomagać, czyli tak postępować wobec alkoholika, aby stwarzać mu szansę na przezwyciężenie choroby. Przyjazna a jednocześnie twarda interwencja to podstawowa forma miłości wobec osoby uzależnionej. Optymalne warunki odzyskiwania trwałej trzeźwości pojawiają się wtedy, gdy pomocy udziela uzależnionemu szerszy krąg osób z różnych środowisk i w sposób długofalowy. Niektóre osoby i środowiska mają w tym względzie szczególne znaczenie. Największe możliwości ma zwykle osoba, która stanowi najbardziej znaczącą postać w życiu trzeźwiejącego ze względu na więź emocjonalną czy na posiadany autorytet. Taką osobą może być małżonek, ktoś z rodziców lub przyjaciel. Trzeba pamiętać, że silne więzi z jednej strony ułatwiają pomaganie alkoholikowi, gdyż stanowią potężne źródło motywacji dla obu stron, lecz z drugiej strony mogą stanowić czynnik utrudniający, gdyż łatwo wtedy o subiektywne patrzenie na sytuację chorego, o naiwność czy zbytni pośpiech w oczekiwaniu na rezultaty pomocy.

Dojrzała postawa wobec alkoholika polega na konsekwentnym stosowaniu zasady: “ty nadużywasz alkoholu, ty ponosisz wszelkie konsekwencje twoich zachowań”. W praktyce trudno jest wyegzekwować powyższą zasadę. Trzeba wtedy np. przestać prać zabrudzoną odzież człowieka uzależnionego, nie ukrywać faktu jego choroby, nie załatwiać fałszywych zwolnień lekarskich, a w ostateczności nawet czasowo opuścić alkoholika, aby musiał ponosić wszystkie konsekwencje swoich zachowań. Wielu osobom taka postawa wydaje się niemal okrutna, ale w sytuacji choroby alkoholowej jest to jedyna forma dojrzałej miłości. Alternatywą jest naiwność i dalsze pogarszanie się sytuacji. Bliscy powinni powiedzieć sobie nawzajem i uzależnionemu:

“Jeśli ty będziesz nadużywał alkoholu, a my będziemy ponosili konsekwencje twoich zachowań, to będziesz pił alkohol dotąd, aż umrzesz. My nie chcemy twojej śmierci, gdyż kochamy ciebie i dlatego wolimy żebyś cierpiał i zastanowił się nas sobą, niż żebyś dalej błądził aż umrzesz.”

Opisana powyżej dojrzała postawa najbliższego środowiska wobec alkoholika wymaga stałego wsparcia ze strony określonych środowisk czy instytucji. W przeciwnym przypadku człowiek uzależniony po prostu uniemożliwi egzekwowanie zasady: “ty pijesz, ty cierpisz.” Może przecież na różne sposoby szantażować swoich najbliższych, a nawet stosować przemoc. W polskiej rzeczywistości najbardziej skuteczny okazuje się zwykle kontakt małżonka osoby uzależnionej z ruchami samopomocy (Kluby Abstynenta czy grupy Al-Anon). Podstawowym warunkiem, dającym uzależnionemu szansę na powrót do życia trzeźwego, jest wyjście z izolacji osób jego najbliższego otoczenia, gdyż to umożliwia im zajęcie stanowczej postawy wobec chorego. Ci alkoholicy, którzy przezwyciężyli już swój problem, tego typu mądrą postawę swoich bliskich nazywają “twardą miłością”. Im wcześniej najbliższe środowisko nauczy się kochać alkoholika taką mądrą miłością, tym większa jest szansa na to, iż uzna on swój problem i przyjmie specjalistyczną pomoc.

Ważnym potwierdzeniem dojrzałej postawy wobec alkoholika jest podjęcie całkowitej abstynencji od alkoholu przez wszystkich członków jego rodziny. Jest to wtedy konkretny znak miłości wobec uzależnionego, a jednocześnie skuteczny wzorzec życia bez sięgania po alkohol. Kilka lat temu uczestniczyłem w okolicy Wenecji w spotkaniu jednej z grup dla rodzin z problemem alkoholowym. Na początku spotkania ci uczestnicy, którzy byli alkoholikami, mówili od jakiego czasu zachowują abstynencję. Po nich zabierały głos ich żony. Okazało się, że zdecydowana większość tych pań również zdecydowała się na abstynencję od alkoholu. Ze wzruszeniem odnotowałem fakt, że prawie wszystkie kobiety zdecydowały się na abstynencję dzień po tym, jak ich mężowie uznali, że są alkoholikami i włączyli się w ruchy samopomocy.

Kopia tekstu z Koalkoholizm.pl
Ostatnia edycja: 2015/10/29 20:18 przez: Norbi
Następujący użytkownicy podziękowali za tą wiadomość: Moni74, Czeslaw, Magda, jerzak, williwilli55, Katarzynka77 and 7 other people also said thanks.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2015/12/12 10:36 #2 przez Jadwiga
Jadwiga odpowiedział(a) w temacie Odp: Twarda Miłość
Fachowy i konkretny tekst.
Teorię mam opanowaną ale z praktyką gorzej. Po ok.30 latach stopniowego uwikłania się, wchodzenia we współuzależnienie mi jest b.trudno dokonywać zmian. One następują, małymi kroczkami, ale czasem mam wrażenie, że mi zabraknie życia na jego uporządkowanie. Ja zaczęłam zmiany od ok.3 l. a ile jeszcze lat pracy przede mną?.
Następujący użytkownicy podziękowali za tą wiadomość: Tsubasano

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2017/07/10 13:25 #3 przez magnat
magnat odpowiedział(a) w temacie Odp: Twarda Miłość
Witam jestem alkocholikiem tekst dardzo ciekawy i uwazam prawdziwy choc nie przeszedlem tego wszystkiego na wlasnej skurze w 80 ciu procentach utorzsamiam sie z tym postem .W moim przypadku sam poprosilem o pomoc na tym forum i potem AA .Bardzo madrze opisany problem i co najwarzniejsze zrozumialy mam nadzieje dla wszystkich zainteresowanych pozdrawiam i pogody ducha zycze
Następujący użytkownicy podziękowali za tą wiadomość: Tsubasano

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • SynKróla
2018/10/21 21:09 #4 przez SynKróla
SynKróla odpowiedział(a) w temacie Odp: Twarda Miłość
Myślę o tym w jaki sposób zastosować proponowane rozwiązania do osób których nie znam.
Trochę dziwnie zabrzmiało, bo jak można nie znać ludzi, których od lat widzi się w tych samych miejscach.
Kiedy wyglądam przez okna ich widzę. W drodze do sklepu ich widzę...jak mogę powiedzieć że ich nie znam choć prawie nigdy nie rozmawiamy.
To bolesne doświadczenie w moim trzeźwym życiu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • Joanna
2019/01/17 15:47 #5 przez Joanna
Joanna odpowiedział(a) w temacie Twarda Miłość
Wszystko konkretnie napisane. Dużo rzeczy dałam radę zrobić. Nie mogę tylko jednego -wspierać. Oparcie znalazł w swojej ex. Teraz razem debatują nad tym że ja potrzebuje pomocy bo mam problem i sobie z tym nie radze. Dodam że ex od 5 lat pojawia się w naszym związku. Od niej chyba też jest uzależniony. Czas zacząć myśleć o sobie

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2019/03/19 21:37 #6 przez Norbi
Norbi odpowiedział(a) w temacie Twarda Miłość
Następujący użytkownicy podziękowali za tą wiadomość: Jadwiga, Katarzynka77, Gosiax

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • zona
2020/02/29 08:36 - 2020/02/29 08:49 #7 przez zona
zona odpowiedział(a) w temacie Twarda Miłość
Witaj Norbi,

dziękuję za cokolwiek o współuzależnieniu, proszę o ciekawe teksty o WSPÓŁTRZEŹWIENIU.

Brakuje mi informacji i przykładów z życia na temat trzeźwienia w związku.

Jestem szczęśliwą żoną trzeźwiejącego od prawie 20 lat alkoholika. Od niedawna jestem w Al Anon. Wczoraj znowu byłam na otwartym mityngu AA i po mojej wypowiedzi odezwali się trzeźwiejący mężowie. Ponarzekali sobie bezpiecznie na swoje żony przy mnie (żonie obcej) i usłyszeli informację zwrotną. Może w ten sposób pomogłam im coś sobie przemyśleć. Ja za każdym razem zyskuję mądrość życiową podczas mityngów AA i wykorzystuję ją do rozwoju osobistego i naszego małżeństwa. Pozdrawiam życzliwie wszystkich użytkowników, zwłaszcza małżeństwa, pary, związki... i zachęcam do dzielenia się swoją radością z trzeźwienia ukochanej osoby.
Ostatnia edycja: 2020/02/29 08:49 przez: zona

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • Edzia
2020/05/01 20:59 #8 przez Edzia
Edzia odpowiedział(a) w temacie Twarda Miłość
Ja jestem na samym początku pracy nad sobą żeby pomóc osobie najbliższej dotrzeć do dna mam nadzieję że mi się uda kochać ta,, twarda miłością. Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2020/05/08 08:09 - 2020/05/08 08:11 #9 przez mała36
mała36 odpowiedział(a) w temacie Twarda Miłość
Dobrze napisane. Sama po wielu latach dorosłam do twardej miłości (pewnie ze względu na moje dziecko, które zaczęło obrywać najbardziej, przestałam prać, gotować obiadki, jedzenie kupowałam tylko dla siebie i dziecka, wyniosłam się z sypialni, zaczęłam zajmować się sobą i dzieckiem bez oglądania się na alkoholika. Tylko niestety w konsekwencji skończyło się na tym, że mój alkoholik pił codziennie a w weekendy nawet podwójnie, obsmarował mnie do rodziny i przyjaciół, że go ignoruję, że się z nim nie liczę, że dla mnie on już nic nie znaczy, że traktuję go jak śmiecia, następnie się wyprowadził. szef pomógł mu znaleźć stancję, przywoził obiadki razem z jego rodzicami, bo przecież ja go tak strasznie skrzywdziłam i podle potraktowałam. w pewnym momencie ocknął się, że chyba jednak miałam rację, zaczął się odzywać próbując mnie odzyskać, wróciliśmy do siebie, jednak nie zamieszkaliśmy znów razem bo ja czekałam aż ta jego trzeźwość nie będzie tylko na pokaz. jak się okazało był trzeźwy ale jak się okazało tylko w trakcie spotkań ze mną,w między czasie poszedł w zdradę i po dwóch miesiącach dorobił się dziecka a dla mnie na pożegnanie wysłał SMSa, że znalazł anioła i układa sobie na nowo życie, jest szczęśliwy jak nigdy,nikt mu już nie wylicza alkoholu, ma w domu wódkę jaką chce i nikt nie ma pretensji, ma spokój, posprzątane, ugotowane i podane, jest traktowany jak mężczyzna. I tyle wyszło z tej twardej miłości po 8 latach związku w tym 6 picia.
PS. Oczywiście usłyszałam również, że pił prze ze mnie i moje dziecko, bo byłam zimna, oschła i nie dałam mu dziecka o którym tak marzył, a którego ja bałam się mu dać. A jego kobieta wspaniale podkreśla, że on już nie pije bo ona z nim rozmawia i spędza wspaniałe wieczory, że nie ma już ze mną do czynienia więc nie musi pić - oczywiście prze ze mnie pił bo go zostawiałam samego w domu.
Ostatnia edycja: 2020/05/08 08:11 przez: mała36
Następujący użytkownicy podziękowali za tą wiadomość: Dahud

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • Kaja1111
2020/05/23 10:11 #10 przez Kaja1111
Kaja1111 odpowiedział(a) w temacie Twarda Miłość
mała36. Bardzo zazdroszczę Ci tego że masz tego człowieka z głowy ja mam za sobą 4 lata udręki i nie mogę tego przerwać. Choć już jestem bardzo blisko podjęcia decyzji o odejściu i wiem że to wkoncu zrobię. Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2020/05/24 13:04 #11 przez Selegne
Selegne odpowiedział(a) w temacie Twarda Miłość
Ja nie mogę niestety "wykreślić" swojego alkoholika od tak z życia, bo to moja mama.
Chciałam przyjąć postawę twardej miłości, ale niestety zostałam zmanipulowana przez jej partnera, który ją kocha i myśli, że robi dobrze spłacając jej długi.

W momencie jak odwróciłam się od niej i powiedziałam, że nie po to zarabiam żeby płacić jej długi i się ciągle zamartwiać o to czy straci pracę czy nie oraz jasno i otwarcie jej powiedziałam, że się jej wstydzę zostałam przez Niego zrównana z ziemią.

Że jestem egoistką, że najłatwiej się odwrócić plecami i nie widzieć problemu, że to moja matka i co by się nie działo to nie mam prawa powiedzieć, że się jej wstydzę. Według niego powinnam ją wspierać.

Przez to jego gadanie zaczęłam mieć wątpliwości czy naprawdę nie jestem złą córką. Może faktycznie należy jej pomóc. I to był błąd, teraz to wiem.

Mam plan wprowadzić w życie "twardą miłość". Sytuacje poprawi fakt, że jej facet się od niej wyprowadza (możliwe, że będą widywać się tylko w weekendy). Będzie pozostawiona sama sobie, oczywiście jeśli poprosi o pomoc w trakcie terapii to ją otrzyma. Mówi, że chce ale się wstydzi zgłosić do ośrodka. Niestety ona też zaczynała jako współuzależniona, więc mam wrażenie że jest bardziej podatna ale mam nadzieję, że obie znajdziemy siłę. Ona na pokonanie wstydu a ja na to aby jej pozwolić odpowiadać za swoje decyzje.
Następujący użytkownicy podziękowali za tą wiadomość: szekla, freelander, Katarzynka77, Alex75, Aliaki

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • ThePiotrek
2020/05/25 21:25 #12 przez ThePiotrek
ThePiotrek odpowiedział(a) w temacie Twarda Miłość
Ja też zamierzam wprowadzić "twarda miłość". Na razie mój facet się od jakiegoś czasu "trzyma", więc nie wiem, kiedy spadnie na mnie ten dzień, że trzeba będzie "twardomilosciowo" działać. Ale czuję, że to może nadejść. Oby nie. Zobaczymy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2020/05/25 22:47 #13 przez Selegne
Selegne odpowiedział(a) w temacie Twarda Miłość
To forum mnie nauczyło jednego: najlepiej nic nie oczekiwać...

Cały czas to sobie powtarzam.
Następujący użytkownicy podziękowali za tą wiadomość: Alineszka01@#

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • ThePiotrek
2020/05/26 06:37 #14 przez ThePiotrek
ThePiotrek odpowiedział(a) w temacie Twarda Miłość
Zastanawiam się, czy nie lepiej nie czytać historii innych ludzi i wkręcać sie,że u innych jest gorzej więc i u mnie może być gorzej i tylko tego patrzeć...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2020/05/26 06:41 #15 przez Benia
Benia odpowiedział(a) w temacie Twarda Miłość
Myślę Piotrze że warto korzystać z doświadczenia innych i działać aby nie popełniać tych samych błędów. Forum to kopalnia wiedzy.
Masz wyjście, nie musisz wypatrywać tego "gorzej", ale działać aby było lepiej, dla Ciebie. Chcieć to móc, pamiętaj o tym %%-

Opuszczenie toksycznych ludzi to ważny krok do bycia szczęśliwym.
Następujący użytkownicy podziękowali za tą wiadomość: marcin, Alineszka01@#

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • ThePiotrek
2020/05/26 06:54 #16 przez ThePiotrek
ThePiotrek odpowiedział(a) w temacie Twarda Miłość
Dzięki, Benia:). Tak, teoretycznie wszystko wiem, twarda miłość, nie żyć cudzym życiem... Terapeuta, o którym rozmawiałem z uzależnieniem faceta od razu skierował mnie na terapię dla współuzależnionych... czekam na nią z niepokojem, pierwsza konsultacja w przyszłym tygodniu. Tylko czy -skoro wiem czego ona będzie dotyczyła, co terapeuta będzie chciał mi mówić - nie spowoduje, że terapia będzie nieskuteczna? Przecież teorie to juz dokładnie znam, choćby z internetu - twarda miłość, nie zaniedbywanie się... Na terapii pewnie terapeuta będzie staral się mnie skłonić, bym te zasady wcielał w życie...ale czy mój głupi umysł nie "wykiwa" terapeuty, że on nie będzie miał pełnego obrazu i terapia będzie nieskuteczna?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • Edzia
2020/07/14 20:59 #17 przez Edzia
Edzia odpowiedział(a) w temacie Twarda Miłość
Witam codziennie uczę się podejmować decyzje dla siebie dobre nie oglądając się na mojego pijącego męża, chociaż ostatnio ciężko było mi oznajmić mu że wyjeżdzamy z dorosłą już córką nad morze z rodzinką samych kobiet zostawiając go samego z nałogiem. Oczywiście zburzyłam jego spokój i dałam mu pretekst do picia. To jest twarda miłość -ponosi konsekwencje swojego picia i siedzi w domu bo żadna z nas nie ma ochoty zabierać go ze sobą. Doprowadził swoim piciem do tego że musimy odpocząć z dala od patrzenia na spuchniętą twarz męża i ojca. I chociaż to nie jest łatwe uczę się żyć sama.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2020/07/15 20:31 - 2020/07/15 20:33 #18 przez Sisi44
Sisi44 odpowiedział(a) w temacie Twarda Miłość
Mi też często trudno jest zrobić coś dla siebie, coś przyjemnego nawet jak sobie coś kupuję to analizuję czy muszę napewno to mieć. Ja też byłam teraz z sama z córką nad morzem a mój alko na TZ, nie wiedziałam czy mu mówić czy nie, miałam wyrzuty sumienia, że on musi tam być a ja jadę na wakacje. Ale moja terapeutka uświadomiła mi, że gdyby nie pił nie musiałby tam być, sam tak wybrał, to jego decyzja, robi to dla siebie.
Ja od 6 tyg. jestem sama. Masz rację Edzia nie jest łatwo ale pewnie i spokojnie, tak właśnie chcę żyć. Jeszcze bym gdzieś pojechała sama z córką ale tym razem bez wyrzutów sumienia.
Ostatnia edycja: 2020/07/15 20:33 przez: Sisi44
Następujący użytkownicy podziękowali za tą wiadomość: williwilli55

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.